Hạt Màu

Masterbatch-product-lamlong

Hạt màu (còn gọi là hạt màu giống) là màu cô đặc thành dạng hạt, sử dụng để tạo màu cho sản phẩm nhựa. Thành phần chủ yếu gồm có: nhựa nền, màu, phụ gia.

Liên Hệ: 093 6666 689