​Việt Nam được tài trợ một triệu Euro để nghiên cứu tái chế nhựa

Dự án được thực hiện trong 3 năm, nhằm thúc đẩy việc tái chế, tái sử dụng nhựa, hạn chế lãng phí và ảnh hưởng môi trường. Sáng 23/5, tại Hà Nội, dự án quốc tế “Quản lý và tái chế nhựa” được khởi động. Đây là dự án do Erasmus – chương trình trao đổi sinh viên của Liên minh Âu châu tài trợ cho Việt Nam trong 3 năm, với sự tham gia của 5 quốc gia gồm: [...]

Read more...